Veliko drevo

Veliko drevo je visoko od 150 do 180 centimetrov.

NAJEMI-DONIRAJ!
Za vsako oddano Zeleno drevo, bomo Zavodu za gozdove RS donirali 1 sadiko iglavca.
Več informacij >>

X